สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา...ชวนวิ่ง ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง” ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

  08 January 2018

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญนักวิ่งเพื่อสุขภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย จำนวน 70 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา...ชวนวิ่ง ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง” ในวันที่ 15 – 16  มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  โดย ไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการอบรมและแบบตอบรับดังเอกสารแนบ 

ย้อนกลับ
© Copyright Sport 2016