ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  15 May 2018
   หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
ย้อนกลับ
© Copyright Sport 2016